1. 1
  İnşaat Membranları Nedir?

  2003 yılında yapılan Amerikan patentinde inşaat membranları yada mimari tekstil adı ile bina yapılarının bir parçası olarak belirtilmiştir. Inşaat membranları rüzgar, güneş, yağmur gibi hava koşullarından insanları korumaktadır ve suya dayanıklı, yangına karşı dayanıklı, UV ışınlarına karşı dirençli ve güzel bir görünüme sahiptirler.
   

   
   

  Membranların başlıca özellikleri – taş yün yalıtımı ile rüzgar, nem-buhar ve aynı zamanda yalıtım lif emisyonundan korumaktır. İnşaat membranlarının en büyük etkisi fazla nem ve sert rüzgar ile uzun süreli soğuk kış şartlarında görülmektedir.
  Membranların bir diğer önemli özelliği ise, dış cephe kaplamasından önce montajı yapılan taş yün yağmurdan dolayı oluşan nemi ve güneşin UV ışınlarını engellemektedir. UV ışınlarının hızlı şekilde su geçirmez silikonları ve sentetik bağlı yalıtım liflerini yok ettiği bilinmektedir.


   

  Dünya çapında yanmaz inşaat membranları emdirilmiş cam yünü floropolimer ile imal edilmektedir. Rusya’da ise yangına dayanıklı inşaat membranları özel formülasyon ile üretilmektedir.

  Hava geçirgenliği yüksek derecede olmayan buhar dengeleyici inşaat membranının altındaki taş yün:

   

   

  İzolteks NG 200 buhar dengeleyici membran ile kaplanmayan taş yün ise bu şekilde gözükmekte:

  İzolteks NG 200  yanmaz buhar dengeleyici membranlar, yalıtıcının ömrünü uzatmakta, taş yünün ısı yalıtım niteliğini ve şeklini korumaktadır.

 2. 2
  Neden Yalıtım İçin Taş Yün Gereklidir?

  Taş yünün iki büyük avantajı vardır; yanmaz ve buharı iyi şekilde geçiriyor olmasıdır. Dezavantajı ise, devamlı olarak hava almasıdır.

  Eğer sabit hava kapalı yalıtım hücrelerinde bulunuyor ise, vakumdan sonra en iyi ısı yalıtımı olduğu bilinmektedir. Bu yalıtımlarda polistiren ve poliüretan köpük olmasından dolayı iyi yanmakta ve su buharı geçirgenliği olmamaktadır.

  Eğer yalıtımın içerisinde hava serbest olarak dağılıyor ise? Nemli ve sıcak hava bina içerisinde duvardaki yün yalıtımından gelmektedir (dışarı sızma) ve dış cephe havalandırma boşluğu yün yalıtımdan ise soğuk rüzgarlı hava gelmektedir (içeri sızdırma). Karşıt girdap akımları yalıtımda nemin yoğunlaştığı ve suyun geldiği yerde karşılaşmaktadırlar.

  Kış aylarında ısı yalıtımı, nefes alan tabaka tarafından korunması olduğu halde, duvar alanının metre kare başına iki kilogram su aldığı bilinmektedir. Bu durumda kış aylarında ısı yalıtımının yeterli olmadığı açıkça görülmektedir.
  Hesaplamalar göstermektedir ki, ısı yalıtımı buhar dengeleyici membranların yalıtım özelliği olmadan 4 kat azalttığı görülmektedir.

  Donma-çözülme süreci döngüsü altında, zaman içerisinde mineral yünün yapısının bozulduğu görülmektedir. Herhangi bir madde de üretim hataları oluşabilir, yalıtımın zayıf noktalarından çıkan azalma ise geri dönülemeyen bir durum oluşturmaktadır. Zayıf noktalar birikmektedir, onların kalitesi artmaktadır ve alanları genişlemektedir. Ve sonunda duvarlar donmakta, küf ve bakteriler oluşmakta ve havadaki damlacık alerjenler çevreye yayılarak insanları hasta etmektedir ve insanlar bunun neden oluştuğunu bilmemektedirler.

  Eğer dış cepheler sadece nefes alabilen buhar dengeleyici membranlar ile kaplanır ise, sızıntı durur, yalıtımı olan sıcak bölge anında soğuktan korunur, buhar yalıtımdan serbest şekilde olacaktır ve dış hava sıcaklığında değişime neden olacaktır.
  Buna ek olarak hava, yün elyaf yüzeyi boyunca türbülans akış içerisinde hareket eder ve membran boyunca da düzenli akış sağlar. Eğer membran yalıtım içerisinde hava sabitliliğini arttırırsa, ısı yalıtım ile mineral yün özelliklerini ve kalite uyumluluğunu kaybedecektir.Bu nedenlerden dolayı taş yün ile birlikte yangına dayanıklı buhar dengeleyici inşaat membranları kullanılması tavsiye edilir.