NG 200

İzolteks NG 200 yangına dayanıklı buhar dengeleyici membranlar, havalandırmalı cepheler de yerini almaktadır.

Sektörde alanında ilk ve tek Avrupa komisyonu tarafından onaylanan Euroclass A2 sertifikasına sahiptir. Isıl değeri 3 MJ.kg' dan küçük olduğundan dolayı yangın esnasında damlama yapmaz ve duman çıkarmaz.

NG 200, "Binaların yangından korunması yönetmeliği"nde yer alan 28.5 m. ve üzeri yapılarda yangın dayanım özelliği minimum A2 şartını sağlayan ilk ve tek malzeme olma şartını sağlamaktadır.

Buhar dengeleyici membranlar, havalandırmalı cephelerin yer aldığı binaların ısı yalıtımında önemli bir öğedir. Membranlar olmadan evlerin enerji tasarrufu devamlı olarak azalacaktır.

Binanın, duvardan %40’ı aşan bir oranda ısı yitimine uğradığı bilinmektedir. Membranlar, duvarın hava geçirgenliğini sınırlaması yoluyla ısı kaybını azaltmaktadır.

Rüzgar önleyici membranın yokluğunda taş yününün ısı yalıtım gücü, dört kat kadar zayıflamaktadır. Isıl görüntü tekniği ile yapılan saptamaya göre, membran yokluğunda taş yündeki bozulma, çok kısa sürelerde meydana gelmektedir.

İzolteks NG 200, zamanla yapısı bozulan taş yünün hava almasını engelleyerek yalıtıcının ömrünü uzatmakta ve ısı yalıtım niteliğini korumaktadır.

 

 AVANTAJLARI

Cephe sisteminde YÜZDE 100 YANMAZLIK GARANTİSİ:

 • A2 sınıfı “ZOR YANICI” bir yalıtım malzemesi olan İzolteks, yangına karşı % 100 güvenli bir cephe çözümü sağlıyor. En yüksek sıcaklıklarda bile zehirli gaz oluşturmuyor.Yüksek binalar da dahil, ilave önlemler alınmadan, yangın yönetmeliklerine uygun cepheler oluşturulmasına olanak sağlıyor.
 • Uygulanması ile birlikte, insanların yaşamına yönelik tehdidi önemli derecede azaltmakta ve yangın esnasında binada bulunanların kaçmaları için gerekli süreyi arttırmakta ve yangınla yapının zarar görmesinin tehlikelerini azaltmaktadır.
 • Taş yününü yanıcı bir inşaat membranı ile kaplamak bütünü ile yangından koruyucu bir cephe sistemi oluşturmaz. İzolteks NG 200 yanmaz buhar dengeleyici membran bu zıtlığı tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu haliyle cephe sistemi, tümüyle yanmaz malzemeden oluşmakta ve böylece inşaat teknolojisi yönünden İnşaat Standartları ve Kurallarının tümüyle yerine getirilmesine fırsat tanımaktadır.


Soğuk kaynak çıkışlı kıvılcımla yapının alev almasının tehlikeleri ortadan kaldırılmıştır:

 • İzolteks NG 200  yanmaz buhar dengeleyici membranın uygulanması, yalnızca inşaat işlerinin yürütülmesinde değil, kompozit malzemelerle kaplamanın da içinde bulunduğu, değişik türdeki kaplamaların yer aldığı havalandırmalı cephelerin yapım döneminde de, öngörülmeyen yangın kaynaklarından doğabilecek inşaat zararı ve çöküşle ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmaktadır.


  Montaj ve kullanımındaki yüksek ekonomik tasarruf:

 • İzolteks, uygulamada ve kullanımında sudan etkilenmiyor. Bu sayede bakım masrafı gerektirmeden, yangın riski oluşturmadan, yapı ömrü boyunca her türlü zorlu hava koşullarına karşın yalıtım performansını koruyor.
 • Genel giderleri düşüren ve havalandırmalı cepheler de nefes alma niteliğini arttıran yangın önleyici kesitlerin oluşturulmasına gerek duyulmaz.

Isı yalıtım malzemesinin yanlış montajından kaynaklanabilecek ısı yitimi tehlikesinin düşürülmesi:

 • Taş yününü (ısı yalıtım katmanı) aralarda boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirmek ve düzenlenmesi sırasında da zarar vermemek çok zordur. İzolteks NG 200 bu boşlukları ve zararları kapatır.

Cepheye kaplamanın yapılması öncesinde ısı yalıtımının geçici olarak korunması:

 • Atmosferin etkilerinden taş yününün korunması amacıyla, ısı yalıtımının hava almasını önlemesi bakımından, ısı yalıtımının geçici bir kaplama ile korunması öğütlenmektedir. İzolteks NG 200 ile cephenin geçici olarak değil, sürekli korunması sağlanmaktadır.

Yüksek sıcaklıklarda açığa çıkan ısı, benzerlerine göre 100 kat daha düşüktür:

 • Yangın sırasında İzolteks NG 200'ün,  ısının açığa çıkmasına olan katkısı, ancak çok duyarlı aygıtlarca ölçülebilecek düzeydedir. Polietilen ya da başka türden organik malzemelere dayanarak, benzeri bir gösterge 24 MJ/m2’den daha düşük olmadığı durumlarda, (bu katkı) en fazla 0,26 MJ/m2’dir.


İzolteks NG 200 uzun ömürlülüğü:

 • Mor ötesi ışınların doğrudan etkisi altındaki ömrü en azından 100 yıldır ve bu amaçlarla uygulaması önerilen organik polimerlerden yapılma malzemelerin en az 1 yıllık benzeri bir göstergesi bulunmaktadır.


İzolteks NG 200  dayanıklılığı:

 • Bilinen başka malzemelere göre dayanıklılığı birkaç katına ulaşmaktadır.


İzolteks NG 200  yıpranmaya karşı dirençliliği:

 • Tüm niteliklerinin başlangıçtaki düzey de korunmasını sağlar.


İzolteks NG 200  membranın yangına karşı gerçekleştirilen başkaca uygulamaları:

 • Yangın önleyici perde ve ekran olarak;
 • Yangına karşı ve dumandan koruyucu kuşak olarak.